Propozice pro divadlo

Propozice - divadelní sekce

 

Divadelní sekce Náchodské Prima sezóny je koncipována jako soutěžní přehlídka studentského divadla umožňující setkání studentských divadelních kolektivů, prezentaci a konfrontaci výsledků jejich práce.

 

Přehlídky se mohou zúčastnit studentské divadelní soubory z České republiky při splnění podmínky, že minimálně 75 % vystupujících členů je ve věku od 12 do 21 let; starší jen do 26 let, pokud jsou studenty nebo absolventy středních škol. Věkové omezení se netýká režiséra, scénografa, autorů hudby apod.

 

Soubory se mohou přehlídky zúčastnit s divadelními inscenacemi (vystoupeními) bez druhového či žánrového omezení (herecké – činoherní divadlo, hudební divadlo – hry se zpěvy, muzikály atd., pohybové a taneční divadlo, loutkové divadlo, divadlo poezie, divadlo pro děti a další).

 

Programová rada festivalu sestaví program přehlídky, a to na základě vlastního dramaturgického výběru. Programovou radu Náchodské Prima sezóny tvoří členové Náchodská Prima sezóna, o.p.s. a přizvaní divadelní odborníci.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit inscenaci do programu Náchodské Prima sezóny, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci, případně pokud technické požadavky souboru neumožní pořadateli zajistit dostatečné podmínky k provedení představení.

 

Vybrané divadelní vystoupení může postoupit do doprovodného programu Jiráskova Hronova.

 

Jednotlivá divadelní představení budou dle rozsahu a časového harmonogramu probíhat v prostorách Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, v divadelním sále ZUŠ Náchod a v dalších prostorech.

Přihlášky: Přihlášení je možné elektronicky do 27. 3. 2024

 

Povinné informace:

  • základní údaje o autorovi/ech (pokud se nejedná o běžný dramatický text)
  • textovou předlohu inscenace, pokud existuje
  • pokud existuje odkaz na internet, kde je možné shlédnout záznam představení, nebo zkoušky, ze kterého bude patrný základní charakter inscenace
  • pokud existuje odkaz na internet, kde jsou fotografie (s vypořádanými autorskými právy) pocházející z představení, které budou použity k přípravě programové brožury, případně k dalším propagačním účelům
  • osoby a obsazení včetně dalších údajů o tvůrčím týmu – režisér, scénograf, autor hudby, pedagogické vedení apod.
  • anotaci inscenace v rozsahu max. 15 řádků použitelnou bez úprav jako metodický list pro školy, které mají zájem představení navštívit
  • požadavky na hrací prostor, osvětlení, jiné technické vybavení
  • jméno kontaktní osoby, její korespondenční adresa, e-mail, mobil, případně jiná spojení.

 

K neúplným přihláškám či přihláškám doručeným po termínu uzávěrky nebude možné z organizačních důvodů přihlédnout.

 

Programová rada Náchodské Prima sezóny sdělí všem přihlášeným souborům své rozhodnutí o zařazení jednotlivých inscenací do programu nejpozději do 15. 4. 2024