Literární soutěž 2018

Celkem se zúčastnilo 42 soutěžících

  • 31 literárních prací v próze
  • 47 literárních prací v poezii


Próza:

  1. Tereza Dobšovičová – „Miriam“ Brno
  2. Adéla Černá – „Ana“ Srubec, Adéla Dvořáková – „Mnoho hmatatelných dojmů“, „Nenaplnění“ České Budějovice
  3. Anna Hrbáčková – „Ze zakázanýho ovoce je nejlepší marmeláda“, „Arytmie města Prahy“, „Lucky boy“ Maršov


Poezie:

  1. Evelína Kolářová – „Trochu morituri do tvého salutant“, „Žalozpěv za nedostatek chvalozpěvů“, „Pátý v řadě“ Sušice
  2. Klára Kimberly Víznerová – „Znovuzrození“, „Za oponou“, „Snová realita“ Teplice
  3. Jaroslav Balcar – „Prokletí básníků“, „Nicoty“, „Loďky z papíru“ Chlum u Třeboně