Propozice pro fotografii

Cílem soutěže je přehlídka tvorby mladých fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí.

Přihlášky: Přihlášení je možné elektronicky do 23. 4. 2023


Podmínky soutěže:

1. Zúčastnit se může každý student základní, střední školy a vyšší odborné školy, který se považuje za fotografa – amatéra do věku 26 let
2. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce a kolektivy na volné téma.
3. Autor může soutěž zaslat nejvýše 5 ks jednotlivých fotografií. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie.
4. Do soutěže jsou přijímány fotografie velikosti max. 12 MB (tisk bude ve formátu 20 x 30 cm)
5. Zasílané fotografie musejí být orientovány na šířku nebo na výšku, není možné zasílat fotografie v rámečku, s copy right, nebo jménem autora uvedeném na fotografii.
6. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie k propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář.
7. Zasílání fotografií do soutěže probíhá elektronicky, po vyplnění registračního formuláře je možné uploadovat (zaslat) Vaše fotografie
8. Konečný termín pro zasílání fotografií je 23. 4. 2023

Hodnocení a ocenění:

  • Hodnocení snímků soutěže provede odborná porota jmenovaná pořadatelem.
  • Odborná porota bude vedle obsahu snímku a jeho originality hodnotit především fotografickou vyzrálost, individualitu pohledu, technické zpracování atd.
  • Nejlepší snímky budou oceněny a to, jak v kategorii jednotlivců, tak i v kategorii kolektivů.

Mimo tyto ceny, bez ohledu na kategorie, je udělována cena poroty (věcný dar) a mimořádná cena Fotoklubu Náchod (přizvání jednotlivce nebo kolektivu na individuální výstavu konanou v následujícím ročníku festivalu – mezinárodní fotografickou výstavu ZEĎ).