Propozice pro DPS

Dětská Prima sezóna (DPS)

Náchodská Prima sezóna, o.p.s. srdečně zve vaši školu, školku, dětskou skupinu či zájmový kroužek k účasti na festivalu v části nazvané „Dětská Prima sezóna“.

DPS vyhlašuje divadelní a výtvarnou přehlídku na téma:

 

PTAČÍ SVĚT

Toto téma je srozumitelné, rozvíjí dětskou fantazii, smyslové prožitky, umožňuje volnost. Obohacuje výtvarné myšlení a v neposlední řadě podporuje i zručnost.

Téma je rozděleno do několika výtvarných bloků (vyberte si):

Atlas ptáků – výtvarná charakteristika, barevná studie – zaměřujeme se na proporce, vystižení tvaru těla
Detail hlavy – zástupný znak – výzva pro dětskou fantazii – různé kombinované techniky
Cesty ptáků – podzimní tahy, kumulace siluet, rytmus. Kontrast ptačích těl a modré oblohy.
Prostorové objekty – jednoduchý záznam stavby těla, zjednodušení, stylizace

 

Techniky:

kresba – malba – kombinované techniky – prostorové objekty z papíru, kartonu, drátu – koláže – muchláže – odrývací techniky

 

Věkové kategorie:

  1. Předškolní věk (3 - 6 let)
  2. Mladší školní věk (7 - 12 let)
  3. Žáci 2. stupně + studenti gymnázia (13 - 15 let)

Části a témata DPS:

  1. Přehlídka divadelní a muzikálové tvorby či komponovaných pásem.

  2. Soutěžní výtvarná část:

    MŠ + 1. stupeň ZŠ (výtvarná)
    2. stupeň ZŠ + studenti gymnázia (13 - 15 let): výtvarně - literární

 

Maximální počet přihlášených prací je 5 ks na třídu mateřské nebo základní školy.

Označení prací na jejich zadní straně: Uveďte jméno a příjmení, věk autora, popř. autorů a název práce.

Přihlášky: Přihlášení je možné elektronicky do 23. 4. 2023

Datum konání: 26. 5. 2023 od 9 hodin


Kdy a kam práce odevzdat?

Označené, podepsané práce doručte osobně nebo poštou do 5. května 2023 na radnici v Náchodě, na adresu Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod k rukám Sabiny Matoulkové (odbor kultury, sportu a cestovního ruchu).

Práce ze všech věkových kategorií budou vystaveny ve vstupní hale ZUŠ Náchod.

Zaslané práce se nevracejí.