Fotografický

Fotografické workshopy 15.-.17. 5. 2019

15. 5. 2019

8.30 - 12.00 hod., Foto dílna: Camera obscura (z lat. temná komora), Fotogram
13.00 - 17.00 hod.
(Masarykovo náměstí 1, klub Pranýř)

16. 5. 2019

8.30 - 12.00 hod., Foto dílna: budovy města Náchoda (bude upřesněno)
13.00 - 17.00 hod.
(Masarykovo náměstí 1, klub Pranýř)

17. 5. 2019

Fotografický workshop, lektor: Roman Unger
Ateliérová fotografie, sraz před klubem Pranýř, Masarykovo nám. 1
(foto ateliér R. Ungera)