Výsledky filmové sekce 2019

Do letošního 13. ročníku studentské filmové soutěže Náchodské prima sezony 2019 bylo přihlášeno celkem 60 snímků v celkové délce přesahující 7 hodin čistého projekčního času. Do soutěžní kolekce bylo vybráno 32 snímků v projekční délce 4 hodiny, které budou odpromítány v jednom dopoledním a dvou odpoledních blocích ve středu 15. května 2019. Soutěž bude zahájena v 10 hodin ve video sále kina Vesmír v Náchodě, s vyhlášením oceněných snímků a zakončením soutěže počítáme kolem 18. hodiny. Přihlášené snímky byla od studentů ze 16 gymnázií, středních a vyšších odborných škol, z 10 základních a základních uměleckých škol, ze 3 vysokých škol a 4 mimoškolních zájmových sdružení.

Musíme konstatovat, že kvalita snímků, které prošly předvýběrovou projekcí, byla velmi dobrá, ale vzhledem k prostoru jednodenní filmové soutěže jsme mohli vybrat pouze omezený počet snímků. Rádi bychom vyslovili uznání i autorům nevybraných snímků, většina jich byla velmi zajímavá jak vybraným tématem, tak filmovým zpracováním. Pokud by byl k dispozici větší časový prostor, mohla by převážná část z nich být v soutěži rovněž zařazena.

Za organizátory filmové soutěže

Jarmila Šlaisová

 

NPS 2019 - oceněné filmy

NÁCHODSKÁ PRIMA CENA

VÝROČÍ
Ema a Jonáš Nietscheovi, ZŠ Propojení, Sedlčany/Anifaktura HK

BODYGUARD
Kateřina Vestfálová, SPŠ sdělovací techniky, Praha

STÍNY BAREV
Daniel Dandul, Gymnázium Olomouc - Hejčín

NENASTOUPILI
Kolektiv žáků ZUŠ Josefa Suka, Benešov

OKNO
Efim Groutskij, FAMU Praha

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ

NAŠI ITALOVÉ
Karla Čámská a kolektiv žáků, ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem

JAROSLAVA JEHLIČKOVÁ
Michaela Krylová a kolektiv žáků, Hořické gymnázium, Hořice

ZVÍŘE
Luboš Hradec a Miroslav Mužík, SOŠ multimediálních studií, Poděbrady

HLEDÁNÍ ZTRACENÉ TMY
Tomáš Kosek, SPŠ sdělovací techniky, Praha

INHAEREO
Denisa Nováková, Karolína Korejsová, SPŠ sdělovací techniky, Praha

JÁ JSEM PRÁCE
Radin Grzybek, FAMO Písek

 

CENA STUDENTSKÉ POROTY

MUŽ, KTERÝ PIL ALKOHOL
Adam Faltus, SŠUP Ústí nad Orlicí

 

CENA VČVSAFV - PŘÍMÝ POSTUP NA R8

STÍNY BAREV
Daniel Dandul, Gymnázium Olomouc - Hejčín

DVA HAVRANI
Pavla Bečvářová a kolektiv žáků 8. A, ZŠ a MŠ Kladno/Animánie Plzeň

VÝROČÍ
Ema a Jonáš Nietscheovi, ZŠ Propojení, Sedlčany/Anifaktura HK