Výsledky fotografické soutěže 2023

NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA 2023

ZÁPIS Z POROTY – FOTOGRAFICKÁ SEKCE

Datum: 2. 5. 2023, 18:30 Místo: klub Pranýř

Hodnocení provedla porota v tomto složení:

Předseda poroty:

  • Tomáš Šimek, ředitel MKS Červený Kostelec, místopředseda Fotoklubu Náchod
  • Místopředsedkyně poroty: BcA. Michaela Stejskalová, absolventka Hradecké Fotografické konzervatoře a Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě
  • Členka poroty: Jana Čížková, absolventka Hradecké Fotografické konzervatoře, členka Fotoklubu Náchod
  • Náhradnice: Veronika Michlová, absolventka maturitního oboru fotograf v Hradci Králové, členka Fotoklubu Náchod

Do soutěžní fotografické sekce bylo řádně přihlášeno celkem 46 autorů a celkem 215 fotografií (některé ve fotografických souborech), hodnocení probíhalo anonymně, bez znalosti jmen autorů.

První cena: Veronika Halátková z Opavy – za fotografii „Zpracování bolesti“, Slezské gymnázium Opava

Druhá cena: Sára Kaválková z Náchoda – za fotografický soubor „Melancholie, Střední průmyslová škola Otty Wichterleho Velké Poříčí

Třetí cena: Hana Šulcová z Náchoda – za fotografický soubor „Vzpomínky na zimu“, Základní škola TGM Náchod

Čestné uznání: Veronika Halátková z Opavy – za fotografii „Rouška“, Slezské gymnázium Opava

Čestné uznání: Adéla Jirásková z Náchoda – za fotografii bez názvu, Střední průmyslová škola Otty Wichterleho Velké Poříčí

Zvláštní cena Fotoklubu Náchod (přizvání do dalšího ročníku mezinárodního výstavního projektu ZEĎ):

  • Anna Marie Bílková z Trutnova, Střední průmyslová škola Otty Wichterleho Velké Poříčí
       
  • Petra Vávrová z Mříčné u Jilemnice, Střední průmyslová škola Otty Wichterleho Velké Poříčí