Výsledky filmové sekce 2023

NÁCHODSKÁ PRIMA SEZONA 2023 - soutěž studentských filmů

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 19 snímků. Ze soutěžních kategorií byly zastoupeny dokumenty a reportáže v počtu 8 snímků, hrané filmy celkem 9 snímků a po jednom snímku animované filmy a experimenty.

Letošní kolekce filmů se vymyká dosavadní úspěšné tradici několika předcházejících ročníků. Je totiž prakticky exhibicí jediné střední odborné školy, kde je film profesionálně přednášen. Její filmy představují nadpoloviční většinu všech přihlášených titulů. Několika přihláškami jí sekundují další dvě filmové školy.

V této souvislosti doporučuje porota filmové sekce pořadatelům, aby se v propagaci dalších ročníků více soustředili na informování o přehlídce zejména na základních a středních školách a gymnáziích a informovali o koncepčních prioritách akce. Jde o to znovu naplnit poslání filmové sekce Prima sezóny.

Nezanedbatelným přínosem byly v minulých ročnících i analytické semináře pro přítomné autory a publikum po projekci jednotlivých bloků. Současný stav ukazuje mimo jiné na závažnost absence chybějící kvalifikované filmové a audiovizuální výchovy na všech stupních našeho školství.

Porota pozorně zhlédla všechny přihlášené filmy a ve zvýšení náročnosti hodnotících kritérií zohlednila, že autoři jsou profesně školeni.

Porota doporučila pořadatelům udělit ocenění následovně:

 

CENA za filmy:

CHTĚLA JSEM BÝT BALETKOU – autoři: Oleksej Melnyčenko, Matěj Havel

MOJE RÁNO – autor: Jiří Zeman

NA HRANICE – autor: Filip Zangi

 

Čestné uznání za filmy:

LÉTO 42 – autorka: Sofia Geislerová

GORIN – autor: Dominik Heinrich

SEZNAMOVACÍ DEN – autor: Michal Maidr

DELTA – autor: Martin Fiebinger

ZAPOMENUTÁ GENERACE – autor: Drahomír Streit

 

Porota:

Prof. Rudolf Adler v.r.

Mgr. Jarmila Šlaisová v.r.

MgA. Tereza Štěpánková v.r.