Výsledky fotografie

Výsledky fotografické soutěže 2024

Porota se sešla ve středu dne 10.4.2024 ve 14:30 hodin v Pranýři, Masarykovo náměstí, Náchod, ve složení:

předsedkyně poroty - Jana Čížková, amatérská fotografka, Náchod (absolventka Hradecké fotografické konzervatoře, lektorka a porotkyně)

člen poroty - Veronika Michlová, amatérská fotografka, Náchod (absolventka SŠSOG v Hradci Králové obor fotograf)

člen poroty - Jindřich Klabačka, amatérský fotograf, Velké Poříčí (galerista)

Porota hodnotila anonymně fotografie od 18 jednotlivců a 1 kolektivu, vyhlášené téma kniha nebylo pro malý počet účastníků hodnoceno, všechny fotografie jsou hodnocené najednou bez tématického vymezení.

Kontakty

Náchodská Prima sezóna, o.p.s.
Masarykovo náměstí 1
547 01 Náchod
nps@mestonachod.cz

Sledujte nás