Fotodílna I.

Camera obscura (z lat. temná komora)
Fotogram
lektoři: Petr Šulc, Tomáš Šimek, Roman Unger
(Masarykovo náměstí 1, klub Pranýř)