Přehlídka studentských filmů

NÁCHODSKÁ PRIMA SEZONA
13. ročník studentské filmové soutěže


Zveme vás na soutěžní projekci studentských filmů
středa 15. května 2019
10,00 hodin
Kino Vesmír Náchod
malý sál pro videoprojekci 2. poschodí

PROGRAM
10.00 zahájení soutěže
10.05 – 11.35 projekce 1. soutěžního bloku 90´
11.40 – 12.20 pohovory s porotou, rozbory filmů 40´
12.20 – 13.20 oběd
13.20 – 14.50 projekce 2. soutěžního bloku 90´
15.00 – 15.40 pohovory s porotou, rozbory filmů 40´
15.45 – 17.10 projekce 3. soutěžního bloku 85´
17.15 – 17.45 pohovory s porotou, rozbory filmů 30´
17. 45 vyhlášení výsledků, předání cen, zakončení soutěže

 

Do letošního 13. ročníku studentské filmové soutěže Náchodské prima sezony 2019 bylo přihlášeno celkem 60 snímků v celkové délce přesahující 7 hodin čistého projekčního času. Do soutěžní kolekce bylo vybráno 32 snímků v projekční délce 4 hodiny, které budou odpromítány v jednom dopoledním a dvou odpoledních blocích ve středu 15. května 2019. Soutěž bude zahájena v 10 hodin ve video sále kina Vesmír v Náchodě, s vyhlášením oceněných snímků a zakončením soutěže počítáme kolem 18. hodiny. Přihlášené snímky byla od studentů ze 16 gymnázií, středních a vyšších odborných škol, z 10 základních a základních uměleckých škol, ze 3 vysokých škol a 4 mimoškolních zájmových sdružení.

Musíme konstatovat, že kvalita snímků, které prošly předvýběrovou projekcí, byla velmi dobrá,
ale vzhledem k prostoru jednodenní filmové soutěže jsme mohli vybrat pouze omezený počet snímků. Rádi bychom vyslovili uznání i autorům nevybraných snímků, většina jich byla velmi zajímavá jak vybraným tématem, tak filmovým zpracováním. Pokud by byl k dispozici větší časový prostor, mohla by převážná část z nich být v soutěži rovněž zařazena.

Za organizátory filmové soutěže

Jarmila Šlaisová

 

PROGRAM SOUTĚŽNÍ PROJEKCE

1. BLOK 10. 05 – 11. 35

01. KDYŽ OŽIJÍ… A 8´

Kolektiv žáků ZUŠ V. Kaprálové Brno

02. SKOŘÁPKÁŘ H 2´

Jan Pokorný, EDUSO-SOŠ multimediální a propagační tvorby, Praha

03. NAŠI ITALOVÉ A 11´

Karla Čámská a kolektiv žáků, ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem´

04. ŽIVOT VELKOMĚSTA D 4´

Ekaterina Dontsova, Kateryna Samoilova, VŠE, Praha

05. JAROSLAVA JEHLIČKOVÁ D 7´

Michaela Krylová a kolektiv žáků, Hořické gymnázium, Hořice

06. TŘI TEČKY A 4´

František Kroček, ZŠ Lauderova, Praha/animační dílna ANIFAKTURA

07. NGUYEN THU HA: MOJE ZAČÁTKY D 9´

Le Phuong Thao, Le Thach Thao, VŠE Praha

08. ZVÍŘE H 5´

Luboš Hradec a Miroslav Mužík, SOŠ multimediálních studií, Poděbrady

09. HLEDÁNÍ ZTRACENÉ TMY D 15´

Tomáš Kosek, SPŠ sdělovací techniky, Praha

10. VÝROČÍ A 2´

Ema a Jonáš Nietscheovi, ZŠ Propojení, Sedlčany

11. MUŽ, KTERÝ PIL ALKOHOL H 8

Adam Faltus, SŠUP Ústí nad Orlicí

12. COFFE BREAK A 4´

Štěpánka Pospíšilová, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové

13. DVA HAVRANI A 3´

Pavla Bečvářová a kolektiv žáků, ZŠ a MŠ Kladno

 

2. BLOK 13. 20 – 14. 50

14. BODYGUARD D 10´

Kateřina Vestfálová, SPŠ sdělovací techniky, Praha

15. ROMANTICKÝ VÝBUCH A 3´

Žáci 7. třídy ZŠ Jakuba Arbesa Most

16. JAN RYBÁŘ D 5´

Martin Kazmirowski a kolektiv žáků, Gymnázium Dvůr Králové n.L.

17. STÍNY BAREV H 15´

Daniel Dandul, Gymnázium Olomouc-Hejčín

18. HMYZÁK A 5

Patrik Šupšak, SPŠ sdělovací techniky, Praha

19. ÚKLID E 9´

Kolektiv žáků ZUŠ V. Kaprálové Brno

20. NEŠŤASTNÁ LÁSKA A 2´

Matouš Felkel, ZŠ Z. Braunerové, Roztoky

21. INHAEREO H 11´

Denisa Nováková, Karolína Korejsová, SPŠ sdělovací techniky, Praha

22. THE SPOOK E 4´

Zuzana Berná, ZŠ Šromotovo náměstí, Hranice

23. KRÁL VÁCLAV H 21´

Jaroslav Beran, Tylova herecká škola Kutná Hora

 

3. BLOK 15. 45 – 17. 10

24. JAN BORNA D 15´

Radovan Táborský, Karolína Volfová, SPŠ sdělovací techniky, Praha

25. 800 LET V POŘÍČÍ D 6´

Kryštof Hron, EDUSO, SOŠ multimediální a propagační tvorby, Praha

26. NENASTOUPILI A 11´

Kolektiv žáků ZUŠ, Benešov

27. JÁ JSEM PRÁCE D 11´

Radin Grzybek, FAMO Písek

28. PIVO PRO ŠTĚSTÍ H 3´

Vít Modrák, EDUSO, SOŠ multimediální a propagační tvorby, Praha

29. OSMNÁCTÉHO PRVNÍ D 15´

Ondřej Čálek a kolektiv NAŠA TV, ZUŠ Police nad Metují

30.OKNO H 6´

Efim Groutskij, FAMU Praha

31. ORCHESTROJ D 6´

Lukáš Bandura a Jakub Ruschka, VŠE Praha

32. DŮM Z OBILÍ A 3´

Aneta Rajdková, VOŠON a Střední průmyslová škola oděvní, Praha