Procházka j. Škvoreckého

Procházka J. Škvoreckého
provází Ivana Votavová, Blanka Nešetřilová
(Masarykovo nám., lavička J. Škvoreckého)