Fotodílna II.

Foto dílna
sraz před klubem Pranýř, Masarykovo nám. 1
budovy města Náchoda (bude upřesněno)