Fotografický workshop

Fotografický workshop, lektor: R. Unger
Ateliérová fotografie, sraz před klubem Pranýř, Masarykovo nám. 1
(foto ateliér R. Ungera)