Odpolední koncerty

Dechové orchestry ZUŠ Náchod & ZUŠ Nové Město n./Met., p. Hvězda
(Masarykovo náměstí, venkovní pódium)