Dětská Prima sezóna

host: Majda z Kouzelné školky (Magdalena Reifová), Masarykovo náměstí - venkovní pódium (v případě nepříznivého počasí - Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)