Procházka po stopách J. Škvoreckého

Procházka po stopách Josefa Škvoreckého
(sraz u sochy J. Škvoreckého)